I Konferencja Doktorantów z okazji Dnia Hutnika

8 maja 2014 r.

Wydział Odlewnictwa

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

 

 

L.p.

Autor / autorzy

Tytuł

1.

Agnieszka Tąta, Edyta Proniewicz, Leonard M. Proniewicz

Badanie procesu adsorpcji bombenzyny na powierzchni złota z wykorzystaniem techniki SERS

2.

Magdalena Bisztyga, Urszula Lelek-Borkowska, Jacek Banaś

Katodowe właściwości niklu w metanolowych roztworach LiCl i CH3ONa

3.

Dorota Siekaniec, Dariusz Kopyciński

Analiza mikrostruktury odlewu z żeliwa wysokochromowego  po obróbce cieplnej

4.

Gabriela Sikora, Marcin Górny

Analiza struktury odlewów ze stopów  Al-5Cu

5.

Karolina Kaczmarska, Beata Grabowska

Modyfikat skrobiowy jako biodegradowalne spoiwo odlewnicze

6.

Joanna Loch, Halina Krawiec

Wpływ odkształcenia plastycznego na właściwości korozyjne biomedycznych stopów tytanu

7.

Mateusz Skrzyński, Rafał Dańko

Wpływ parametrów pracy regeneratora REGMAS na regeneracje zużytych mas mieszanych

8.

Katarzyna Liszka, Józef Szczepan Suchy, Paweł Malinowski

Nowe podejście do zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie odlewniczym

9.

Emilia Wildhirt, Barbara Hutera, Angelika Kmita, Jarosław Jakubski

Wpływ modyfikacji spoiw organicznych na właściwości wytrzymałościowe sypkich mas samoutwardzalnych

10.

Robert Gilewski, Dariusz Kopyciński

Zastosowanie układów absorpcyjnych do odzysku ciepła

11.

Mieszko Tenerowicz, Stanisław Rzadkosz

Badanie właściwości brązów cynowych jako wstęp do badań nad wpływem dodatków stopowych, kształtu oraz obróbki termicznej na dźwięk stopów miedzi

12.

Iwona Kot, Halina Krawiec

Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych

13.

Paweł Śmierciak, Eugeniusz Ziółkowski

Porównanie energochłonności i jakości sterowania klasycznego (PID) i rozmytego odlewniczym piecem oporowym