Skład osobowy Katedry


Kierownik Katedry

Dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH,
tel.: 12 617-27-74, e-mail: agarbacz@agh.edu.pl

 


Prof. dr hab. inż. Jerzy Zych,
tel.: 12 617-27-51, e-mail: jzych@agh.edu.pl

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef Sobczak
tel.: 12 617-27-19, e-mail: jerzy.sobczak@agh.edu.pl

 

Dr hab. inż. Jarosław Jakubski, AGH
tel.: 12 617-41-91, e-mail: jakubski@agh.edu.pl

Dr hab. inż. Maria Maj, AGH
tel.: 12 617-27-67, e-mail: mmaj@agh.edu.pl
 
Dr hab. inż. Katarzyna Major-Gabryś, AGH
tel.: 12 617-52-98, e-mail: katmg@agh.edu.pl
 
Dr inż. Dariusz Drożyński – adiunkt
tel.: 12 617-27-55, e-mail: dd@agh.edu.pl
 

Dr inż. Łukasz Jamrozowicz - adiunkt
tel.: 12 617-27-30, e-mail: ljamroz@agh.edu.pl

Dr inż. Joanna Kolczyk - adiunkt
tel.: 12 617-27-69, e-mail: kolczyk@agh.edu.pl

 

Dr inż. Janusz Kozana - adiunkt

email: jkozana@agh.edu.pl

 

Dr inż. Jan Mocek - adiunkt
tel.: 12 617-27-68, e-mail: jmocek@agh.edu.pl

Dr inż. Marcin Piękoś - adiunkt

e-mail: mpiekos@agh.edu.pl

 

Mgr inż. Marcin Myszka - specjalista inżynieryjno-techniczny
tel. 12 617-27-72, e-mail: mmyszka@agh.edu.pl
 

Mgr inż. Tomasz Snopkiewicz - specjalista ds. badań i dydaktyki

tel.: 12 617-33-60, e-mail: snopkiew@agh.edu.pl

 

Mgr inż. Karol Janus - asystent badawczy

tel. 12 617 57 19, kjanus@agh.edu.pl
 


 

Doktoranci 
 
mgr inż. Michał Angrecki
Mgr inż. Natalia Matonis
Mgr inż. Anna Mikołajska
Mgr inż. Marcin Myszka
mgr inż. Sabina Puzio
Mgr inż. Tomasz Snopkiewicz