Osiągnięcia

z lat 2019-2020 uwzględniające wkład naukowy Katedry
 


 

Artykuły 2019-2020

 

 

pkt

Żeliwo sferoidalne – zasilanie odlewów, zalewanie form, Jerzy Stanisław Zych,
Kraków, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019
 
 

20
monografia
 

Metale o ukierunkowanej porowatości — Metals with ordered porosity / Jerzy J. SOBCZAK, Natalia Sobczak, Ludmil Drenchev. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020.

 

  80

monografia

Wetting and interfacial phenomena in Ni−Cr−HfNi−Cr−Hf/sapphire systems, Fabrizio Valenza, Natalia Sobczak, Jerzy Sobczak, Rafal Nowak, Maria Luigia Muolo, Alberto Passerone, Saverio Sitzia, Gabriele Cacciamani, Journal of the European Ceramic Society ; 2020 vol. 40 iss. 2, s. 521–528. 

 

  140
Comparison of the properties of alkali-phenolic binder in terms of selection of molding sand for steel castings, Mariusz Łucarz, Dariusz Drożyński, Jan Jezierski, Andrzej Kaczmarczyk, Materials — 2019 vol. 12 iss. 22 art. no. 3705, s. 1–12

 

  140
Environmental impact of the reclaimed sand addition to molding sand with furan and phenol-formaldehyde resin – a comparison / Mariusz Holtzer, Rafał Dańko, Angelika Kmita, Dariusz Drożyński, Michał Kubecki, Mateusz Skrzyński, Agnieszka Roczniak, 2020 vol. 13 iss. 19 art. no. 4395, s. 1–12. 
 
  140
Metalworking bricoleurs: pragmatism or alienation? : a case of the Lusatian hoard from Lipienek (Poland, 600-450 BC), Łukasz Kowalski, Jacek Gackowski, Aldona Garbacz-Klempka, Grażyna Szczepańska, Anna Mikołajska, Jacek Tarasiuk, Sebastian Wroński, Małgorzata Perek-Nowak, Journal of Archaeological Science: Reports  2020 vol. 30 art. no. 102224, s. 1–14.

 

  140
Back to the Eneolithic: exploring the Rudki-type ornaments from Poland,  Łukasz Kowalski, Kamil Adamczak, Aldona Garbacz-Klempka Patrick Degryse, Zofia Stos-Gale, Magdalena Kozicka, Wojciech Chudziak, Andrzej Krzyszowski, Artur Jedynak, Archaeological and Anthropological Sciences, 2019 vol. 11 iss. 8 spec. iss. s. 4355–4377. 

 

  100
Towards direct casting: archaeometallurgical insight into a bronze mould from Elgiszewo, Poland, 900-700 BC / Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka, Jacek Gackowski, Dominik Ścibior, Małgorzata Perek-Nowak, Kamil Adamczak, Piotr Długosz , Archeologické Rozhledy ; 2019 vol. 71 iss. 1, s. 45–66.

 

  100
Indicator WsoWso: a new parameter for characterization of protective coating efficiency against humidity / Natalia Kaźnica, Jerzy Zych, Journal of Materials Engineering and Performance ; 2019 vol. 28 iss. 7, s. 3960–3965.

 

  70
Environmentally friendly foundry molding and core sands, K. Major-Gabryś , Journal of Materials Engineering and Performance 2019 vol. 28 iss. 7 spec. iss., s. 3905–3911.

 

  70
 

Wybrane publikacje z zakresu odlewania ablacyjnego


Effect of the type of inorganic binder on the properties of microwave-hardened moulding sands for ablation casting technology / S. Puzio, J. Kamińska, M. Angrecki, K. MAJOR-GABRYŚ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2020 vol. 65 iss. 4, s. 1385–1390. — Bibliogr. s. 1390. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2020/28.pdf

The influence of the modified ablation casting on casts properties produced in microwave hardened moulds with hydrated sodium silicate binder, K. Major-Gabryś, M. Hosadyna-Kondracka, S. Puzio, J. Kamińska, M. Angrecki, Archives of Metallurgy and Materials, 2020 vol. 65 iss. 1, s. 497–502. http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2020/60.pdf

Effect of the type of inorganic binder on the properties of microwave-hardened moulding sands for ablation casting technology, S. Puzio, J. Kamińska, M. Angrecki, K. Major-Gabryś, Archives of Metallurgy and Materials, 2020 vol. 65 iss. 4, s. 1385–1390. http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2020/28.pdf

The use of Floster S technology in modified ablation casting of aluminum alloys, J. Kamińska, M. Angrecki, S. Puzio, M. Hosadyna-Kondracka, K. Major-Gabryś, Archives of Foundry Engineering, 2019 vol. 19 iss. 4, s. 81–86.

Selection of hardening technology of moulding sand with hydrated sodium silicate binder devoted to aluminum alloys ablation casting, K. Major-Gabryś, M. Hosadyna-Kondracka, A. Grabarczyk, J. Kamińska, Archives of Metallurgy and Materials, 2019 vol. 64 iss. 1, s. 359–364. — Bibliogr. s. 363–364. http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2019/51.pdf

Microwave-hardened moulding sands with hydrated sodium silicate for modified ablation scasting, S. Puzio, J. Kamińska, K. Major-Gabryś, M. Angrecki, M. Hosadyna-Kondracka, Archives of Foundry Engineering, 2019 vol. 19 iss. 2, s.91-96

Thermally hardened moulding and core sands with hydrated sodium silicate designed for Al alloy castings, K. A. Major-Gabryś, A. P. Grabarczyk, St. M. Dobosz, Archives of Foundry Engineering, 2018 vol. 18 iss. 3, s. 132–137.

Moulding sand with inorganic cordis binder for ablation casting, M. Hosadyna-Kondracka, K. Major-Gabryś, J. Kamińska, A. Grabarczyk, M. Angrecki, Archives of Foundry Engineering, 2018 vol. 18 iss. 4, s. 110-115.

Effect of curing parameters of selected technological properties of the moulding sand with inorganic cordis binder used for ablation casting of aluminium alloys, M. Hosadyna-Kondracka, J. Kamińska, K. Major-Gabryś, A. Grabarczyk, M. Angrecki, W: 73 WFC Kraków 2018 : ”creative foundry” : 73rd world foundry congress : 23rd–27th September 2018, Kraków, Poland : congress proceedings.


Wybrane publikacje z zakresu stopów aluminiumCrystal nuclei from AlTi5B grain refiners in near-eutectic Al−Si alloys, A. Janus, J. Zych, Giesserei-Praxis, 2021 iss. 1–2, s. 8–13.

Analysis of the microstructure, properties and machinability of Al−Cu−Si alloys, J. Kozana, M. Piękoś, M. Maj, A. Garbacz-Klempka, P. L. Żak, Archives of Foundry Engineering, 2020 vol. 20 iss. 4, s. 145–153.

Refinement of the automotive AISi7Mg alloy structure by salt mixtures and AlTi5B inoculant - influence of the alloy purity and selected functional properties, A. Janus, J. S. Zych, Z. Smorawiński, Przegląd Odlewnictwa, 2020 nr 3–4, s. 76–80.

Influence of structural discontinuities on fatigue life of 4XXX0-series aluminum alloys, J. Zych, J. Piekło, M. Maj, A. Garbacz-Klempka, M. Piękoś, Archives of Metallurgy and Materials, 2019 vol. 64 iss. 2, s. 765–771

Computational modeling of fracture toughness of Al−Si and Al−Zn−Mg−Cu alloys with detected porosity, J. Piekło, A. Garbacz-Klempka, R. Żuczek, M. Małysza, Journal of Materials Engineering and Performance; 2019 vol. 28 iss. 3 spec. iss. focus: Nanotechnology, s. 1373–1381.

Investigations of the influence of the zone of chills on the casting made of AlSi7Mg alloy with various wall thicknesses, M. Piękoś, J. Zych, Archives of Foundry Engineering, 2019 vol. 19 iss. 1, s. 127–132.

Falling of crystallisation nuclei originated from AlTi5B foundry alloys in the metal bath of hypoeutectic silumines - effects of the process, A. Janus, J. Zych, Przegląd Odlewnictwa, 2019 t. 69 nr 1–2, s. 10–15.

Issues Concerning the Structure and Properties of AlSi7Mg Alloys and Die Castings for the Automotive Industry. J. Kozana, M. Piękoś, A. Garbacz-Klempka, W: Advanced Manufacturing and Repair Technologies in Vehicle Industry, ed. Ferdynand Romankiewicz, Remigiusz Romankiewicz, Robert Ulewicz, Faculty of Mechanical Engineering University of Zielona Góra, Department of Poligraphy University of Zielona Góra 2018, s. 163–192.

Efficiency of chills in castings of AlSi7Mg alloy of variable wall thicknesses, M. Piękoś, J. Zych, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : monografia, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018, s. 81–97.

The Influence of Selected Refining Methods of AlSi7Mg0.3 Silumin on its Quality Index, E. Czekaj, J. Nykiel, Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka, M. Nykiel, Archives of Foundry Engineering, 2018 vol. 18 iss. 2, s. 72–78.

Sposoby identyfikacji i przyczyny powstawania „czarnych wtrąceń” pojawiających się na zewnętrznych polerowanych fragmentach odlewów z siluminów, A. Janus, E. Czekaj, A. Garbacz-Klempka, Nauka i technologia: odlewnictwo metali nieżelaznych: Wydział Odlewnictwa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018, s. 57–68.

Stanowiska doświadczalne do implementacji zapraw proszkowych w systemie rafinacji barbotażowej Experimental stand for implementing powder mortars in the barbotage refining system, J. Zych, Z. Smorawiński, S. Kurzawa, M. Piękoś, A. Janus, Nauka i technologia: odlewnictwo metali nieżelaznych: Wydział Odlewnictwa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018, s. 133–142.

Badania strefy działania ochładzalników na przykładzie odlewu płyty wykonanej ze stopu AlSi7Mg, po obróbce cieplnej T6, M. Piękoś, J. Zych, W. Cieślak, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych: monografia, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017, s. 147–163.

Comparison of impact of immersed and micro-jet cooling during quenching on microstructure and mechanical properties of hypoeutectic silumin AlSi7Mg0.3, E. Czekaj, Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka, Metallurgy and Foundry Engineering, 2017 vol. 43 no. 3, s. 153–168.

D. Kapinos, B. Augustyn, A. Garbacz-Klempka, M. Piękoś, Wpływ struktury i sposobu przygotowania wsadu na jakość stopów aluminium. Nauka i technologia: odlewnictwo metali nieżelaznych: XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych: monografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017, s. 99–114.

Comparative assessment of Al-Si alloy gassing degree with the application of the 'first bubble' and 'solidification under decreased pressure' methods — Porównawcza ocena stopnia zagazowania stopów Al-Si z zastosowaniem metody „pierwszego pęcherzyka” i metody „krzepnięcia pod obniżonym ciśnieniem”, J. Zych, M. Piękoś, J. Kolczyk, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016 vol. 42 no. 1, s. 7–19.

Wykorzystanie szybkości stygnięcia do sterowania strukturą i właściwościami stopu AlSi7Mg po obróbce cieplnej T6 — The use of cooling speed to control the structure and properties of AlSi7Mg alloy after heat treatment T6, J. Zych, M. Piękoś, W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych: monografia, red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś, Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2016, s. 127–139.

Microstructure of selected 7xxx series aluminium alloys obtained by semi-continuous casting, Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka, M. Perek-Nowak, Prace Instytutu Odlewnictwa, 2016, vol. 56 no. 3, s. 221–232.

Quality index of the AlSi7Mg0.3 aluminum casting alloy depending on the heat treatment parameters. E. Czekaj, J. Zych, Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka, Archives of Foundry Engineering 2016 vol. 16 iss. 3, s. 25–28.

An introduction to the problem of the conversion of structural components, including components manufactured by casting techniques, E. Czekaj, S. Pysz, A. Garbacz-Klempka, R. Żuczek, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016 vol. 42 no. 1, s. 21–39.

Correlation between mechanical properties of selected 7xxx series aluminum alloys obtained by semi-continuous casting. Z. Kwak, A. Garbacz-Klempka, M. Perek-Nowak, Ł. Szymański, Metallurgy and Foundry Engineering, 2016 vol. 42 no. 1, s. 69–78.
Wybrane patenty


 

Sposób kierowania strumieniem metalu wypływającego z układu wlewowego do piaskowych form odlewniczych — [Method for controlling the stream of metal flowing out from the gating system into the foundry sand moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy ZYCH, Marcin MYSZKA. — Int.Cl.: B22D 41/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 236227 B1 ; Udziel. 2020-08-24 ; Opubl. 2020-12-28. — Zgłosz. nr P.425427 z dn. 2018-04-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL236227B1.pdf

 

Łyżka odlewnicza do zalewania form stopami podatnymi na utlenianie — [Hand shank for scooping and pouring alloys susceptible to oxidation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZYCH Jerzy, MYSZKA Marcin, MOCEK Jan. — Int.Cl.: B22D 41/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 429035 A1 ; Opubl. 2020-09-07. — Zgłosz. nr P.429035 z dn. 2019-02-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020 nr 19, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL429035A1.pdf

 

Powłoka ochronna na piaskowe formy i rdzenie odlewnicze oraz sposób jej otrzymywania — [Protective coating for sand foundry moulds and cores and method for obtaining them] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Piasny Sylwester Przedsiębiorstwo Techniczne HARDKOP, Olkusz ; wynalazca: Sylwester Piasny, Angelika KMITA, Mariusz HOLTZER, Jerzy ZYCH, Jan MOCEK. — Int.Cl.: B22C 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233393 B1 ; Udziel. 2019-05-22 ; Opubl. 2019-10-31. — Zgłosz. nr P.414126 z dn. 2015-09-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233393B1.pdf

 

Sposób otrzymywania dwuwarstwowych rdzeni piaskowych — [Method for obtaining two-layer sand cores] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy ZYCH. — Int.Cl.: B22C 9/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231780 B1 ; Udziel. 2018-12-04 ; Opubl. 2019-04-30. — Zgłosz. nr P.419902 z dn. 2016-12-20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231780B1.pdf

 

Mechanizm i sposób kierowania fazą początkową grawitacyjnego zalewania piaskowych form odlewniczych — [Mechanism and method for controlling the initial phase of gravity pouring of foundry sand moulds] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy ZYCH, Krzysztof Piotrowski. — Int.Cl.: B22D 37/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 231769 B1 ; Udziel. 2018-12-04 ; Opubl. 2019-04-30. — Zgłosz. nr P.419241 z dn. 2016-10-24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL231769B1.pdf

 

Środek pokrywająco–rafinujący do topienia stopów aluminium — [Coating–refining agent for melting aluminium alloys] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Marian KUCHARSKI, Stanisław RZADKOSZ, Marcin PIĘKOŚ, Janusz KOZANA. — Int.Cl.: C22C 1/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 201824 B1 ; Udziel. 2008-09-26 ; Opubl. 2009-05-29. — Zgłosz. nr P.364962 z dn. 2004-02-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL201824B1.pdf

 Spis wszystkich publikacji pracowników Katedry
dostępny w bazie Biblioteki Głównej AGH:

 

 

 
 
Strona w trakcie rozbudowy...