Habilitacje

2015


2015-04-27 Jarosław Jakubski „Sztuczne sieci neuronowe (ANN) jako narzędzie do predykcji właściwości masy formierskiej pod kątem wspomagania sterowania jakością syntetycznej masy formierskiej”

2015-02-16 Pirowski Zenon (Instytut Odlewnictwa w Krakowie) „Stopy niklu jako nowoczesne tworzywo odlewnicze do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacji”;

2014


2014-12-08 Karwiński Aleksander (Instytut Odlewnictwa w Krakowie) „Fizykochemiczne i technologiczne podstawy wykonywania form ceramicznych stosowanych w odlewaniu precyzyjnym”

2014-11-24 Mróz Marek (Politechnika Rzeszowska) „Wpływ obciążeń cieplnych symulujących warunki termiczne panujące w silniku lotniczym na właściwości użytkowe stopu kobaltu MAR-M-509”

2014-11-04 Mirosław Tupaj (Politechnika Rzeszowska) „Kształtowanie mikrostruktury i struktury geometrycznej powierzchni odlewów ze stopu aluminium-krzem w aspekcie wysokiej odporności na zużycie ścierne i zacieranie tulei silników samochodowych”

2014-05-05 Starowicz Maria "Anodowe roztwarzanie metali jako metoda otrzymywania nanocząstek metali i tlenków"

2014-03-03 Kalisz Dorota "Termodynamiczna charakterystyka powstawania fazy niemetalicznej w ciekłej stali"

2013


2013-11-06 Grabowska Beata "Nowe spoiwa polimerowe w postaci wodnych kompozycji z udziałem poli(kwasu akrylowego) lub jego soli i modyfikowanego biopolimeru do zastosowania w odlewnictwie"

2013-10-21 Maj Maria "Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych"

2012


2012-12-17 dr inż. Adam Stawowy /nowy tryb/ pliki habilitacyjne

2012-11-26 Lelito Janusz "Modelowanie Krystalizacji Kompozytu AZ91/SiC"

2012-11-19 Dańko Rafał "Model wytrzymałości samoutwardzalnych mas formierskich z żywicami syntetycznymi w aspekcie zintegrowanego procesu recyklingu osnowy"

2012-10-15 Czekaj Edward "Bezniklowe siluminy tłokowe o podwyższonej stabilności wymiarowej"

2012-04-02 Kalandyk Barbara "Charakterystyka mikrostruktury i właściwości odlewów ze staliwa ferrytyczno – austenitycznego"


2011


2011-10-17 Górny Marcin "Kształtowanie struktury supercienkościennych odlewów z żeliwa sferoidalnego"