Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na XI Międzynarodową Konferencję

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ODLEWNICZE
I METALURGICZNE
OCHRONA ŚRODOWISKA,
TECHNOLOGIE ENERGO - I MATERIAŁOOSZCZĘDNE
OGRANICZENIE EMISJI DO ŚRODOWISKA


pod patronatem

DZIEKANA WYDZIAŁU ODLEWNICTWA
PROF. JÓZEFA SZCZEPANA SUCHEGOPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji


Prof. dr hab. Mariusz HOLTZER