Poniżej znajdują się donośniki do Jednostek Naukowych Członków Sekcji:

 

 

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA AGH

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W KATOWICACH

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

INSTYTUT ODLEWNICTWA

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA

POLITECHNIKA OPOLSKA

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT BUDOWY I EKSPLOATACJI MASZYN

 

INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN