Sekcja Teorii Procesów Odlewniczych jest współorganizatorem następujących Konferencji Naukowych organizowanych w roku 2014:

 

 

1.       Konferencja Sprawozdawcza KM PAN

„METALURGIA 2014”

 

Komunikat 1          Formatka          Program minutowy

Krynica-Zdrój 15-18.10.2014

 

2.       XIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W ODLEWNICTWIE”

Arłamów, 27-30.05.2014

 

3.       X  Międzynarodowa Konferencja

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ODLEWNICZE i METALURGICZNE-OCHRONA ŚRODOWISKA

Lipowa, 4 - 6 września 2014.

 

4.       55 Międzynarodowa Konferencja 

„KRZEPNIĘCIE I KRYSTALIZACJA METALI 2014”

Kielce-Mąchocice, 15-19.09.2014