Przewodniczący Sekcji:

prof. zw. dr hab. inż. Józef Dańko (Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków)

V-ce Przewodniczący Sekcji:

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobczak (Instytut Odlewnictwa, Kraków)