ZOSTAŃ SPONSOREM FUNDACJI "ODLEWNICTWO"

Strona Główna

Kontakt

Organy Fundacji

Sponsorzy

Stypendium  Fundacji

Współpraca

Promocja Firm
Historia
Odlewy Art.
Aktualności

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI STUDENCKIMI

 

Jednym z podstawowych celów działalności Fundacji jest wspomaganie działalności: naukowo – dydaktycznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej studentów studiów dziennych naszego Wydziału. Odbywa się to poprzez pomoc (bezpośrednie dofinansowywanie) w realizacji działań społeczności studenckiej i na jej rzecz, a mianowicie:

• Finansowanie ustanowionego w 2007 r. „Stypendium Fundacji”–szczegóły: www
• Studenckich Sesji Naukowych,

• Wyjazdów dydaktyczno - naukowych studentów,

• Studenckich Rajdów Odlewnika,

• Studenckich drużyn sportowych (w latach 2007-2012 – męskich drużyn koszykarzy): http://www.kosz.agh.edu.pl/new/ (drużyna: AZS AGH ALSTOM Kraków), http://www.knba.krakow.pl/index.php (drużyna: Odlew d.Odlewnictwo)
• Finansowanie biletów do muzeum, czy teatru, itp.

 

Fundacja przykłada duże znaczenie do pomocy absolwentom Wydziału w poszukiwaniu miejsca pracy. Czyni to poprzez współudział w organizacji Giełd Pracy Absolwentów i Studentów w ramach organizowanych na Wydziale cyklicznych obchodów „Święta Odlewnika”, poszukiwanie i internetowe udostępnianie ofert pracy, itp.
 

WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM

 

Podstawowym celem Fundacji jest rozwój i wspieranie działalności dydaktycznej 
i naukowej w zakresie odlewnictwa prowadzonej na Wydziale Odlewnictwa AGH. 

Cel ten jest realizowany poprzez:

  • pomoc w modernizacji istniejących i budowie nowych stanowisk badawczych,

  • zakup wyposażenia dla uzupełnienia aparatury posiadanej przez Wydział,

  • inicjowanie i promowanie przedsięwzięć organizacyjno technicznych na terenie Wydziału.

Ważną pozycję we współpracy Fundacji z Wydziałem stanowi wspomaganie działalności reklamowej (opracowanie i wydanie okładki wydziałowej, kalendarza reklamowego, reklama działalności naukowej i dydaktycznej w Przeglądzie Odlewnictwa, opracowanie i wydanie informatora dla studiów dziennych i zaocznych).

Fundacja wspomaga działalność Wydziału poprzez zakup materiałów i narzędzi dla Doświadczalnego Laboratorium Odlewniczego oraz na potrzeby dydaktyki (sprzęt komputerowy, aparatura), pomoc w pracach remontowych prowadzonych na Wydziale oraz doposażanie pomieszczeń dydaktycznych.

Dużą pomocą dla pracowników Wydziału jest realizacja przez Fundację zleceń związanych z tłumaczeniem tekstów z j. polskiego, jak również tekstów obcojęzycznych.

 

Strona istnieje    Ostatnia aktualizacja: 12-01-2018.    Webmaster - Janusz Kozana