ZOSTAŃ SPONSOREM FUNDACJI "ODLEWNICTWO"

Strona Główna

Kontakt

Organy Fundacji

Sponsorzy

Stypendium  Fundacji

Współpraca

Promocja Firm
Historia
Odlewy Art.
Aktualności

 

 

 

 

KONTAKT Z FUNDACJĄ

 

 Fundacja "ODLEWNICTWO" - w likwidacji

30-059 Kraków ul. Reymonta 23/84

 

Na podstawie Uchwały Rady Fundacji z dn. 11 grudnia 2020 r. o likwidacji Fundacji

likwidatorami został ostatni Zarząd Fundacji w osobach:

Sebastian Sobula, Andrzej Kolbus, Janusz Kozana, Marcin Brzeziński

 

 

Prezes Zarządu

dr inż. Sebastian Sobula
tel. kom.: +48 793 593 491, e-mail: sobula@agh.edu.pl

 

tel.: 12-617-27-66
 

ING Bank Śląski SA O/Kraków
31-564 Kraków, Al. Pokoju 78
IBAN: PL
68 1050 1445 1000 0090 3049 4539
BIC (SWIFT): INGBPLPW

 

NIP: 6771787159     REGON: 350187906

NIP UE: PL 6771787159

 

 

Zarejestrowana przez:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
1. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej

2. Rejestr przedsiębiorców Nr w rej.: 0000070906
 

Strona istnieje    Ostatnia aktualizacja: 06-04-2021.    Webmaster - Janusz Kozana